เวิร์กชอป ห้อง 3

หมายเหตุ: การร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป
1. ขอให้ผู้ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วม workshop ณ ห้อง workshop โดยต้องมารายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนเวลาเริ่ม workshop
2. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน โดยไม่คืนค่าลงทะเบียน
3. สำหรับการเข้าร่วม workshop ขอให้ผู้ที่รายงานตัวแล้วตรงต่อเวลา ผู้จัดจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าห้องหลังจาก workshop เริ่มไปแล้ว 10 นาที โดยในกรณีนี้ผู้จัดจะคืนเงินค่าลงทะเบียน 50% ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการจัดงาน เนื่องจากเกิดจากความล่าช้าของผู้ลงทะเบียนเอง
4. ในหัวข้อ workshop ใดก็ตามที่กำหนดให้ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางส่วนมาเองตามรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วล่วงหน้า แล้วปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้เตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่กำหนดมา ทางผู้จัดขอยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน เนื่องจากจะไม่ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด โดยผู้ที่ถูกยกเลิกจะได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียนคืน 50% ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการจัดงาน

Easy Machine Learning with micro:bit

฿120.00

฿600.00
รู้จักกับจักรกลเรียนรู้อย่างง่ายร่วมกับ micro:bit
วันที่ : 18 มกราคม 2563
เวลา : 13.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 3
จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการโค้ดดิ้งในระดับพื้นฐาน อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป)
สิ่งที่ได้รับ : micro:bit, อุปกรณ์ประกอบ (ชิ้นส่วนทางกล, เซอร์โวมอเตอร์, อะแดปเตอร์ไฟตรง) และสาย microUSB
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : INEX

รายละเอียดกิจกรรม :

เนื้อหาอบรมดังนี้

เวิร์กช็อปสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการร่วมสมัยและกำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง นั่นคือ เทคโนโลยีจักรกลเรียนรู้ หรือ Machine Learning (ML) อันนำไปสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นี่คือครั้งแรกของการเวิร์กช็อปเรื่องของ ML ในแบบแสดงให้เห็นการทำงานจริงร่วมกับ micro:bit บอร์ดสมองกลฝังตัวที่โด่งดังในแบบ “ง่ายๆ” กับเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อให้การเรียนรู้ ML เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับคนทุกระดับ ในเวิร์กช็อปมีการสร้างกลไกอัตโนมัติที่สามารถแสดงผลการทำงานเมื่อ “เครื่องจักรเกิดการเรียนรู้” โดยใช้ซอฟต์แวร์ KittenBlock ร่วมกับ Extersion block ของ Machine Learning โดยกลไกอัตโนมัตินั้นได้รับการควบคุมการทำงานด้วย micro:bit ข้อเสนอแนะ เวิร์กช็อปนี้ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมพอสมควร จึงต้องการผู้สนใจที่สามารถให้เวลาและมีสมาธิอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจอยู่พอสมควร แม้ว่าจะไม่มีเรื่องของคณติศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่อย่างใด

Fun with coding by micro:bit

฿480.00
สนุกกับโค้ดดิ้งด้วย micro:bit
วันที่ : 19 มกราคม 2563
เวลา : 14.00 – 15.30 น.
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 3
จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผุ้เริ่มต้นและบุคคลทั่วไป อายุ 11 ปีขึ้นไป หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูมาร่วมช่วยเหลือในการทำกิจกรรม)
สิ่งที่ได้รับ : บอร์ด micro:bit, PLAY:BIT และสาย microUSB
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : INEX

รายละเอียดกิจกรรม :
เวิร์กช็อปสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับโลกที่ชื่อ micro:bit โดยนำเสนอในรูปของโครงงานอย่างง่ายที่สอดแทรกความสนุก สำหรับนักเล่นนักทดลองในทุกระดับ
หัวข้อเรียนรู้ :
– แนะนำ micro:bit
– แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ง่ายและเหมาะกับการเริ่มต้นเรียนรู้สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง
– เล่นกับการแสดงข้อความและตัวเลขได้ง่ายๆ
– ใช้งานตัวตรวจจับความเร่ง สนามแม่เหล็ก และเข็มทิศบนตัว micro:bit ได้ง่ายๆ
– สนุกกับการเล่นกับแสง สี เสียงด้วยการโค้ดผ่าน micro:bit แบบง่ายๆ

Getting Start AI with M5Stick-V

฿480.00
เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์แบบสมองกลฝังตัวกับ M5Stick-V
วันที่ : 19 มกราคม 2563
เวลา : 17.00 – 18.30 น.
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 3
จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ระดับความยาก-ง่าย : 3 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและเข้าใจในเรื่องระบบสมองกลฝังตัว อายุ 15 ปีขึ้นไป)
สิ่งที่ได้รับ : บอร์ด M5Stick-V และสายเชื่อมต่อ
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : INEX

รายละเอียดกิจกรรม :
เวิร์กช็อปครั้งแรกสำหรับผู้สนใจด้านการพัฒนาอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ในขั้นพื้นฐาน โดยใช้อุปกรณ์ M5Stick-V ที่มี AI controller เบอร์ K210 เป็นแกนหลัก เวิร์กช็อปนี้เน้นการใช้งานในเบื้องต้น โดยแนะนำการพัฒนาโค้ดพื้นฐาน ทำความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานในเชิงปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย ผ่านการประมวลผลภาพ เนื่องจาก M5Stick-V มีกล้องและจอแสดงผลสีแบบ IPS จึงถ่ายภาพและวิดีโอแล้วแสดงผลผ่านจอแสดงผลได้ในทันที มีความสามารถในการตรวจจับหน้าของมนุษย์ รูปร่างลักษณะ สี ของสิ่งของต่างๆ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปควรมีความรู้ในเชิงการเขียนโปรแกรมและมีความรู้เกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัวพอสมควร ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน

Getting start coding with Nano:bit

฿360.00
เรียนเล่นโค้ดดิ้งกับบอร์ดเรียนรู้ Namo:bit
วันที่ : 18 มกราคม 2563 / เวลา : 14.30 – 16.00 น.
วันที่ : 19 มกราคม 2563 / เวลา : 15.30 – 17.00 น.
จำนวนรอบอบรม : 1 รอบ/วัน
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 3
จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผุ้เริ่มต้นและบุคคลทั่วไป อายุ 11 ปีขึ้นไป หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูมาร่วมช่วยเหลือในการทำกิจกรรม)
สิ่งที่ได้รับ : บอร์ด Nano:bit และสาย microUSB
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : INEX

รายละเอียดกิจกรรม :
เวิร์กช็อปสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัวในแบบ “ง่ายๆ” กับเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ขอแนะนำบอร์ด Nano:bit ที่มีการทำงานเข้ากันได้กับ micro:bit โดยมีลักษณะการต่อใช้งานที่สอดคล้องและคุ้นเคยกับนักเล่น นักทดลองในทุกระดับ
หัวข้อเรียนรู้ :
– แนะนำ Nano:bit
– แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม แล้วคุณจะรู้ว่า มันช่างง่ายและเหมาะกับการเริ่มต้นเรียนรู้สำหรับทุกคนจริงๆ
– เล่นกับ OLED แสดงข้อความและตัวเลขได้ง่ายๆ
– ใช้งานตัวตรวจจับความเร่ง สนามแม่เหล็ก และเข็มทิศบนตัว Nano:bit ได้ง่ายๆ
– เพิ่มเติมความสามารถในการใช้งานพอร์ตอินพุตเอาต์พุตของ Nano:bit ที่สะดวกใช้และคุ้นเคย

LED Throwies (สมัครวันงาน)

฿0.00
สร้างสรรค์แสงสีจาก LED เพื่อติดและตกแต่ง
วันที่ 18 มกราคม 2563
รอบที่ 1 : เวลา 12.30 – 13.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.00 – 16.30 น.
รอบที่ 3 : เวลา 16.30 – 17.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่จำกัดอายุ)
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครหน้าห้องเวิร์กช็อปก่อนเวลาเริ่ม 20 นาที
เวิร์กช็อปโดย : INEX

รายละเอียดกิจกรรม :
เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำเข้าสู่โลกของเมกเกอร์ เพียงใช้ความตั้งใจและความปราณีตเล็กน้อย สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสงตัวนี้ก็พร้อมรับใช้ และนำไปต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของขบวน Maker Parade ในตอนค่ำของวันแรกของงาน Maker Faire Bangkok 2020 เป็นเวิร์กช็อปสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และเปิดให้เข้าร่วมได้ตลอดทั้งวัน
หัวข้อเรียนรู้ :
– รู้จักกับ LED
– รู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่งง่าย
สิ่งที่ได้รับ :
ชิ้นงาน LED Throwies ที่ทำเสร็จแล้ว

M5StickC Workshop

฿360.00
ใช้งานกล่องสมองกลไซส์มินิเพื่อสร้างอุปกรณ์พกพาฉลาดแบบพกพาได้
วันที่ : 18 มกราคม 2563
เวลา : 11.00 – 12.30 น.
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 3
จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง อายุ 14 ปีขึ้นไป)
สิ่งที่ได้รับ : M5StickC และอุปกรณ์ต่อใช้งาน (สายรัดข้อมือ, ตัวตรวจจับสภาพแวดล้อม, โมดูลวงจรขยายเสียง และสาย USB-C
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : INEX

รายละเอียดกิจกรรม :
เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจสร้างนวัตกรรมด้วย M5StickC กล่องสมองกลความสามารถสูงขนาดกระทัดรัดที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ยอดนิยมเป็นอุปกรณ์หลัก มาพร้อมกับวงจร WiFi และ BLE ในตัวพร้อมจอแสดงผล LCD สี 0.96 นิ้ว วงจรชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่พร้อมใช้ บรรจุลงในกล่องพลาสติกขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก สามารถต่อยอดไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบสวมใส่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือ IoT wearable device พัฒนาโค้ดด้วยโปรแกรมแบบบล็อก UI Flow, ภาษา C/C++ และ MicroPython เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมเป็นแบบใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มต้นสนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย OpenKB

฿480.00
เรียนรู้-ทดลอง-ใช้งานบอร์ดสมองกลแห่งรัฐในรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองในทุกการเรียนรู้
วันที่ : 18 มกราคม 2563 / เวลา : 17.00 – 18.30 น.
วันที่ : 19 มกราคม 2563 / เวลา : 11.00 – 12.30 น.
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 3
จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ไม่จำกัดอายุ)
สิ่งที่ได้รับ : บอร์ด OpenKB, อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต 1 ชุด (LED, สวิตช์, ตัวต้านทานปรับค่าได้, ตัวตรวจจับวัตถุ, ตัวตรวจจับแสง และสายเชื่อมต่อ)
เวิร์กช็อปโดย : INEX

รายละเอียดกิจกรรม :
เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แรงบันดาลใจจาก Kidbright บอร์ดสมองกลแห่งรัฐได้รับการปรับปรุงให้มีความสามารถที่โดดเด่นขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ในทุกด้านทั้งสะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ เนื่องจากบอร์ด OpenKB รองรับการติตต่อกับตัวตรวจจับแบบอะนาลอกและดิจิทัล และสามารถสร้างสัญญาณพัลส์เพื่อนำไปควบคุมความสว่างของ LED ความเร็วของมอเตอร์ไฟตรงและเซอร์โวมอเตอร์เมื่อต่อกับวงจรขับภายนอก ด้านซอฟต์แวร์ในการพัฒนารองรับทั้ง Kidbright IDE ดั้งเดิม, KB-IDE, Arduino IDE และ uPyCraft จึงเรียนรู้ได้ทั้งโปรแกรมแบบบล็อก แบบภาษา C/C++ และภาษาไพทอน ในเวิร็กช็อปนี้จะใช้โปรแกรมแบบบล็อกเป็นหลัก เพี่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในทุกระดับได้เข้าถึงได้

พัฒนาโค้ดแบบบล็อกสำหรับกล่องสมองกล IPST-microBOX4.0 ด้วย KB-IDE

฿400.00
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
เวลา : 12.30 – 14.00 น.
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 3
จำนวนผู้เข้าร่วม : 15 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ไม่จำกัดอายุ)
สิ่งที่ได้รับ : บอร์ด IPST-WiFi, เอกสาร และสายเชื่อมต่อ
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : INEX

รายละเอียดกิจกรรม :
เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจด้านการเรียนการสอน STEM ศึกษาและวิทยาการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฮาร์ดแวร์ในเชิงการเรียนรู้โค้ดดิ้งและการเชื่อมต่อแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก โดยใช้เครื่องมือพัฒนาโค้ดแบบบล็อกที่ชื่อ KB-IDE ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มนักพัฒนาชาวไทยภายใต้การสนับสนุนโดย MakerAsia ร่วมกับแผงวงจร IPST-WiFi ซึ่งเป็นแผงวงจรควบคุมหลักของชุดกล่องสมองกล IPST-microBOX4.0 ที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ สสวท. นี่คือเวิร์กช็อปอย่างเป็นทางการครั้งแรกของการเขียนโค้ดในแบบบล็อกกับชุดกล่องสมองกล IPST-microBOX4.0 สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นการนำเสนอทางเลือกในการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในเชิงปฏิบัติการ โดยแผงวงจร IPST-WiFi ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตที่มีวงจร WiFi และบลูทูธในตัว มีอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตให้ใช้งานอย่างเพียงพอสำหรับการเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาเป็นโครงงาน IoT ได้อย่างสะดวก เขียนโค้ดอย่างง่ายๆ ในแบบบล็อกด้วย KB-IDE หรือจะต่อยอดมาพัฒนาด้วยภาษา C หรือไพทอนก็ได้ ทำให้ใครๆ ก็สามารถสร้างโครงงานอุปกรณ์ระบบควบคุมได้โดยสร้างโค้ดจากการลากและวางบล็อก