เวิร์กชอป ห้อง 2

Bubble Gun

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 13.30 – 14.30 น. (1 ชม.)

อายุ : 8 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : 100 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : เชิญชวนเหล่าน้องๆ ร่วมประดิษฐ์ของเล่น DIY ที่สามารถหาวัสดุต่างๆ มาทำเองที่บ้านได้ และยังได้เรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

Froggy

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 14.30 – 15.30 น. (1 ชม.)

อายุ : 8 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : 100 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : เชิญชวนนักประดิษฐ์เข้าร่วมการสร้างของเล่น DIY ง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ Re-cycle หรือหาซื้อได้ทั่วไป เด็กๆ จะได้สิ่งประดิษฐ์ของเล่นกบเดินได้เป็นของตนเองกลับบ้าน เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านงานฝีมือและวิทยาศาสตร์

RC Car Robot

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 15.30 – 16.30 น. (1 ชม.)

อายุ : 8 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : 100 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : เชิญชวนเหล่าน้องๆ ร่วมประดิษฐ์ของเล่น DIY ที่สามารถหาวัสดุต่างๆ มาทำเองที่บ้านได้ และยังได้เรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

Tracking Car Robot

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (1 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 16.30 – 17.30 น. (1 ชม.)

อายุ : 8 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : 500 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : เชิญชวนน้องๆ หรือผู้ที่สนใจในความเร็วมาเข้าร่วมประดิษฐ์ Tracking car robot เพื่อนำความรู้และอุปกรณ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหรือเพิ่มความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา

รถสามล้อ

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 17.30 – 18.30 น. (1 ชม.)

อายุ : 8 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : 100 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : เชิญชวนน้องๆ หรือผู้ที่สนใจในการประดิษฐ์ของเล่น DIY จากของที่หาได้ทั่วไป เพื่อเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และตกแต่งรถสามล้อของน้องๆ ให้แตกต่างและมีความเท่ในแบบของตัวเอง

หุ่นยนต์แปรงสีฟัน

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 18.30 – 19.30 น. (1 ชม.)

อายุ : ต้องมีอายุระหว่าง 8 - 18 ปี

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรม : เชิญชวนเหล่าน้องๆ ร่วมประดิษฐ์ของเล่น DIY ที่สามารถหาวัสดุต่างๆ มาทำเองที่บ้านได้ และยังได้เรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

ลงทะเบียนภายในงานเท่านั้น กิจกรรมฟรี (กิจกรรมนี้จะเปิดลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที บริเวณหน้าห้อง Workshopและขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น)

RTC Robot

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (1 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 16.30 – 17.30 น. (1 ชม.)

อายุ : 8 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : 300 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : เชิญชวนให้เหล่าเมกเกอร์ มาร่วมกันออกแบบนาฬิกาสุดน่ารักตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของน้องๆ โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริง และยังสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย ผู้เข้าอบรมจะได้รับนาฬิกาที่ตัวเองประดิษฐ์กลับบ้านด้วย