การจอดรถร่วมงาน

Maker Faire Bangkok ปีนี้ เราเตรียมพร้อมรองรับกองทัพผู้ร่วมงานที่จะขนกันมาปลดปล่อยพลังความเป็นเมกเกอร์ให้เต็มพื้นที่จัดงาน!!

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมงาน ได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถถึง 1,000 คัน ณ อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ (CW Tower) ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เดอะ สตรีท รัชดา โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถได้ฟรี 2 ชั่วโมง ที่จุดเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ของ เดอะ สตรีท (กรณีเกินเวลาคิดตามอัตราค่าบริการที่ เดอะ สตรีท กำหนด) และปีนี้มีสะพานลอยจากอาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เชื่อมเดินเข้า เดอะ สตรีท ได้อย่างสะดวกแล้วนะครับ